Drömtydning och Drömlexikon Online

Drömtydning Online är en enastående drömtolkningstjänst i Sverige. Du kan skapa din egen detaljerade drömanalys på mindre än en minut som hjälper dig att förstå de möjliga betydelserna och bakgrunden till dina drömmar.

 • Detaljerad drömtydning på 30 sekunder
 • Allmän drömtydning, drömtydning med horoskop och mycket mer!

Prova Gratis

Drömbok som avslöjar drömmarnas betydelse

4 Typer Av Drömtydning

Varje kultur har sina egna föreställningar om drömmarnas magiska värld. Vi ger dig 4 olika typer av drömtolkning som du kan använda för att förstå din dröm i olika aspekter.

Allmän Drömtydning

Drömanalys som hjälper dig att upptäcka möjliga betydelser och förklaringar till dina drömmar i detalj.

Drömtolkning Med Hjälp Av Horoskop

Drömtolkning med horoskoprelaterade förklaringar baserat på ditt stjärntecken.

Andliga och Mytologiska Förklaringar

Drömtolkning baserad på kunskap om den österländska spiritualismen och världens forntida mytologier.

Exempel På Drömtolkning

Vårt program tolkar dina drömmar i detalj och producerar en lång analys från den. Nedanstående exempel visar hur du ska föreställa dig vår tjänst i aktion och vilka resultat du kan förvänta dig genom att använda Drömtydning Online.

 • Ursprunglig Dröm:

  Jag drömde att i en enorm storm höll min älskare och jag varandra i handen på toppen av ett berg, men vi kunde inte se varandra eftersom det var en mycket mörk natt. Jag kan bara känna hur jag försöker hålla hans hand, men min hand glider hela tiden ur hans hand och hur hårt jag än kramar är jag hjälplös och vi fortsätter bara att röra oss bort från varandra.

 • Resultat av drömtolkningen:

  Närvaron av en enorm storm i din dröm representerar en turbulent och utmanande period i ditt liv. Denna storm kan representera den känslomässiga oro, konflikter eller svårigheter som du för närvarande står inför.... Fortsätt läsa

 • Ursprunglig Dröm:

  I min dröm låg jag i min säng med lampan tänd och en grön orm slingrade sig ovanpå min filt. Jag hörde rösterna från mina vänner i korridoren som sa åt mig att gå ut till dem, men jag vågade inte röra mig av rädsla för att bli biten av ormen.

 • Resultat av drömtolkningen:

  I din dröm befinner du dig i sängen i ett ljust rum, vilket indikerar ett tillstånd av vakenhet och vakenhet. Närvaron av en grön orm som är lindad ovanpå din filt bär betydande symbolik.... Fortsätt läsa

Vanliga Frågor Och Svar

Hur fungerar AI-funktionen för drömtydning?

Läs mer på...

Mycket enkelt och snabbt :) Du skriver bara ner vad du drömde, och inom en halv minut har du din dröm analyserad av den artificiella intelligensen och du kan läsa den på ditt konto när som helst. Det finns för närvarande 4 typer av drömanalys tillgängliga. För de formella kraven för att beskriva din dröm, se drömanalysens funktionssida. Det är mycket viktigt att du alltid beskriver din dröm korrekt med korrekt grammatik! Appen fungerar endast med svenska som språk.

Vad innebär en drömkredit?

Läs mer på...

1 drömanalys = 1 drömkredit. Ju fler drömkrediter du har, desto fler drömmar kan du skicka in. I slutet av månaden överförs inte oanvända krediter till den nya månaden. Om du behöver mer kredit bör du uppgradera din plan.

Vilka detaljer gäller för 3 dagars pengarna-tillbaka-garantin?

Läs mer på...

Den enda regeln är att du inte kan använda mer än 2 Dream Credits. Så om du har registrerat dig för en betald prenumerationsplan, men inte är nöjd efter att ha använt två drömkrediter och inte vill använda appen längre, kan du få en återbetalning. Det är mycket viktigt att du har 72 timmar på dig från betalningsdatumet för att göra detta.

Vad är ett månadsmedlemskap?

Läs mer på...

Det innebär att du får de drömkrediter som följer med ditt medlemskap varje månad i utbyte mot din medlemsavgift.Medlemskapet kan sägas upp när som helst.

Vad betyder min dröm?

Det finns ingen människa som aldrig har drömt något och sedan funderat på dess innebörd eller frågat sig själv varför han drömde det. Drömmarnas mystiska värld har alltid fascinerat mänskligheten, och vi är alla fascinerade av fantasin om innebörden bakom drömmar. Ibland vaknar vi upp från en mardröm i ett stressat, svettigt tillstånd, och ibland önskar vi att den aldrig skulle ta slut. Ibland minns vi varje detalj, ibland bara fragment. Vi vet i stort sett ingenting om varför vi drömmer, vad som händer i hjärnan, vilka processer som äger rum när en dröm uppstår. Vi känner bara till slutresultatet, den fascinerande drömvärlden som vi kan beskriva och berätta om vad vi har sett. Vetenskapen om drömtolkning handlar om detta, med analys av möjliga förklaringar till innebörden av drömmar som redan har hänt och upplevts.

Så länge människan har levt i denna värld har hon varit intresserad av drömmar. Varje kultur har sin egen symbolik, sina egna förklaringar av drömmar, som har förts vidare från generation till generation i generationer. Vikingarna, kineserna och andra forntida mytologier har förknippat en mycket rik uppsättning symboler och betydelser med drömmar, liksom de spiritualistiska religionerna i Fjärran Östern. Under antiken betraktades drömmar, deja-vu, som tecken från himlen och profetior, och därför spelade magiker och professionella drömtolkare som kände till drömmarnas innebörd en framträdande roll vid härskarnas hov. I modern tid, med utvecklingen av medicin och psykologi, har forskare alltmer utmanats att förstå drömmarnas mekanismer och att förklara deras innebörd. I slutet av 1800-talet hade en ny disciplin, psykologin, kommit att betrakta drömmar som en produkt av det mänskliga psyket. Den viktigaste personen inom modern sömnforskning och drömtydning, österrikaren Sigmund Freuds pionjärarbete, var redan intresserad av förhållandet mellan drömmar och det omedvetna. Hans två böcker, The Dream och The Interpretation of Dreams, som publicerades 1899, anses fortfarande vara den definitiva litteraturen.

Varför drömmer människor?

Det exakta syftet och funktionen med drömmar och drömmande är fortfarande inte helt klarlagt, och det finns många teorier om varför människor drömmer. Drömmar uppstår under REM-fasen (rapid eye movement) av sömnen och deras innehåll kan variera mycket, allt från trevliga och vardagliga upplevelser till bisarra och livfulla scenarier. Att förstå drömmar är föremål för kontinuerlig och omfattande forskning, och det finns ingen allmänt accepterad teori som kan besvara alla frågor. Dessutom kan drömmarnas innehåll och syfte variera stort från en individ till en annan. Vissa drömmar kan ha en tydlig psykologisk eller känslomässig innebörd, medan andra är ganska slumpmässiga och inte har någon innebörd alls. De tjänar sannolikt en mängd olika syften, inklusive minneslagring, känslomässig reglering, kreativ problemlösning och troliga evolutionära fördelar. De rådande teorierna om varför vi drömmer:

Bearbetning av minne: En framträdande teori är att drömmar spelar en roll för att befästa och organisera minnen. Enligt observationer och forskning är drömmar mycket aktiva under REM-sömnfasen och tros därför vara involverade i bearbetning och integrering av information som förvärvats under dagen. Det hjälper till att behålla viktiga minnen och kasta bort mindre viktiga minnen som en slags städfunktion.

Emotionell reglering: Vissa forskare menar att drömmar kan vara en trygg plats för bearbetning av känslomässiga upplevelser, rädsla och oro. Det gör det möjligt för drömmande individer att omedvetet utforska och bearbeta komplexa känslor som kan vara utmanande eller problematiska i det vakna livet när de drömmer.

Problemlösning och kreativa yttringar: Det finns många berättelser om berömda konstnärer, vetenskapsmän och uppfinnare som har löst tidigare olösta problem eller drömt mer kreativa än kreativa saker i sömnen... Den fria associativa karaktären hos hjärnaktiviteten under drömmar kan bidra till att koppla samman till synes orelaterad information och underlätta kreativt tänkande.

Kognitiv utveckling: I unga år kan drömmar spela en roll för den kognitiva utvecklingen. De kan hjälpa barn att träna sociala interaktioner, utveckla problemlösningsförmåga och bearbeta nya erfarenheter.

Evolutionära teorier: Drömmar om potentiella hot eller faror (farliga rovdjur, naturkatastrofer) kan ha hjälpt oss att förbereda oss för farliga och viktiga livssituationer och bidragit till överlevnad.

Intressanta fakta om drömmar

Tetris-effekten: Tetriseffekten uppstår när personer som har spelat ett videospel eller utfört repetitiva uppgifter drömmer om dessa aktiviteter.

Frekvens för mardrömmar: Mardrömmar är vanligare hos barn och tenderar att minska med åldern. De kan utlösas av stress, trauma eller ångest.

Déjà Vu i drömmar: Vissa människor upplever déjà vu i sina drömmar, där de känner att de redan har drömt ett visst scenario innan det inträffar i det vakna livet.

Sömnförlamning: Sömnförlamning kan uppstå när personer vaknar eller somnar och tillfälligt inte kan röra sig eller tala. Det kan åtföljas av hallucinationer och är ofta förknippat med livliga, skrämmande drömmar.

De flesta drömmar glöms bort: Även om människor drömmer flera gånger varje natt under REM-sömnstadiet, glöms de flesta av dessa drömmar snabbt bort. Detta beror på ett fenomen som kallas "drömamnesi".

Välj språk: Nederländska - Tyska - Franska - Italienska